Mededelingen

28 mei 2018 Onder Ons

Ook onze vereniging heeft uiteraard te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij willen zo verantwoord met jullie gegevens omgaan. Dit deden we al en dat blijven we ook doen. Sinds de komst van deze wet moeten we alles schriftelijk vast leggen. Dat is nu gedaan. Onder het kopje Verenigingen – AVG staat dit beschreven.

Het seizoen nadert het einde en de voorbereiding voor volgend seizoen is al in gang. De clubkampioenschappen en de afsluitende BBQ staat al gepland. Tot aan de BBQ hangt het intakeformulier voor de Bardienst voor de eerst helft van het nieuwe seizoen. Schrijf jezelf in, anders word je ingedeeld door de barcommissie, tenzij je dit hebt afgekocht.