Back to Top

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Heb je kennis gemaakt met onze club en besluit je lid te worden, dan moet je daarvoor het inschrijfformulier invullen. Lever het volledig ingevulde formulier in bij een van de bestuursleden.

Met het lidmaatschap ga je akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van OnderOns.

Het inschrijfformulier, de statuten en het Huishoudelijk Reglement kan je downloaden vanaf de pagina Documenten.

Het lidmaatschap van Onder Ons loopt per kalenderjaar. In januari wordt de contributie voor het hele jaar geint door de penningmeester. Wordt je ergens gedurende het jaar lid, dan betaal je een evenredig deel van de contributie. Zeg je gedurende het jaar het lidmaatschap op, dan blijf je automatisch lid tot het eind van het jaar en heb je geen recht op teruggave van contributie.

Contributie

De contributie wordt per kalenderjaar geheven en kan jaarlijks worden aangepast. De bedragen voor 2021 zijn als volgt:

Jeugd tot 19 jaar € 187,-

Recreanten € 219,-

Vrijdagochtendspelers € 162,-

Competitiespelers € 284,-

Inschrijfkosten, eenmalig € 15,-

Machtiging contributie

Voor een goed beheer van de financiën van de vereniging wordt de contributie geint via automatische incasso. Nieuwe leden geven hiervoor de machtiging af via het inschrijfformulier.

In geval van gespreide betaling wordt de contributie in vier maandelijkse termijnen geïnd, beginnend eind januari en eindigend eind april.

Ooievaarspas

Houders van een Ooievaarspas ontvangen 50% korting op de contributie, jeugd tot 18 jaar zelfs 100%. Geef het op het inschrijfformulier aan dat je een pas hebt en laat deze door de secretaris scannen.

Studentenkorting

Ook studenten kunnen bij Onder Ons een korting van € 50,- op de contributie krijgen. Deze regeling geldt alleen voor dagstudenten die op 1 januari ouder zijn dan 19 jaar en jonger zijn dan 24 jaar. Degenen die hiervoor in aanmerking willen komen moeten uiterlijk 10 januari een kopie van de studentenkaart te sturen naar de penningmeester.

Opzeggen

Natuurlijk zijn er verschillende redenen waarom je je lidmaatschap op zou willen zeggen. Als dat is omdat je je niet “happy” voelt bij Onder Ons, aarzel dan niet om dat aan te geven bij het bestuur. Een gesprek met de vertrouwenspersoon is ook mogelijk natuurlijk. Wellicht kunnen we dan samen nog tot een oplossing komen.

Opzeggen van het lidmaatschap moet je voor 3 december van het lopende jaar schriftelijk of via e-mail doorgeven aan de secretaris van Onder Ons, secretaris@bvonderons.nl

Geef bij voorkeur ook aan waarom je opzegt, je helpt ons daarmee.