Back to Top

Bestuur:

Voorzitter

Aad van Veen (waarnemend)
voorzitter@bvonderons.nl

Secretaris

Cobie van Gils (a.i.)
secretaris@bvonderons.nl

06-51619793

Penningmeester

Martijn Bech
penningmeester@bvonderons.nl

Competitie

Rob Aardoom (a.i.)

competitie@bvonderons.nl

Jeugd

Vacant

jeugd@bvonderons.nl

Recreanten

Wim Sastrokarijo

recreanten@bvonderons.nl

Vrijdagochtend

Fred van der Kruk

vrijdagochtend@bvonderons.nl

Vertrouwenspersoon (*)

Joke van Ballegooijen

jcvanballegooijen@hotmail.com

(*) De vertrouwenspersoon is volledig onafhankelijk van het bestuur en rechtstreeks benoemd door de ALV. Privacy rondom een vertrouwensmelding is gegarandeerd

Commissies en contactpersonen:

Technische commissie

competitie@bvonderons.nl

Rob Aardoom

Toernooicommissie

toernooicommissie@bvonderons.nl

Léonie Beuman

Jeugdcommissie

jeugd@bvonderons.nl

Lisa Storm

Feestcommissie

feestcommissie@bvonderons.nl

Frank de Graaf

Barcommissie

barcommissie@bvonderons.nl

Denise van Genderen

Communicatiecommissie

communicatie@bvonderons.nl

Simon van den Berge

Kascontrolecommissie

Arnoud Kapaan

Rob Barbieri