Back to Top

Bestuur:

Voorzitter

Aad van Veen
voorzitter@bvonderons.nl

Secretaris

Cobie van Gils
secretaris@bvonderons.nl

06-51619793

Penningmeester

Vacant
penningmeester@bvonderons.nl

Competitie

Geert Kruiskamp

competitie@bvonderons.nl

Jeugd

Frank de Graaf

jeugd@bvonderons.nl

Recreanten

Wim Sastrokarijo

recreanten@bvonderons.nl

Vrijdagochtend

Fred van der Kruk

vrijdagochtend@bvonderons.nl

Vertrouwenspersonen (*)

Joke van Ballegooijen

jcvanballegooijen@hotmail.com

Karel van der Bent
kaakvanderbent@gmail.com

(*) De vertrouwenspersonen zijn volledig onafhankelijk van het bestuur en rechtstreeks benoemd door de ALV. Privacy rondom een vertrouwensmelding is gegarandeerd

Commissies en contactpersonen:

Technische commissie

competitie@bvonderons.nl

Geert Kruiskamp

Toernooicommissie

toernooicommissie@bvonderons.nl

Léonie Beuman

Jeugdcommissie

jeugd@bvonderons.nl

Frank de Graaf

Feestcommissie

feestcommissie@bvonderons.nl

Ephraïm Francisco

Barcommissie

barcommissie@bvonderons.nl

Kascontrolecommissie

Rianne van ’t Hof

Coen Bertens