Back to Top

Gedragsregels, vertrouwenspersoon en VOG

BV Onder Ons is een vereniging waarin sportplezier centraal staat. Er is geen ruimte voor agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit geldt voor iedereen die bij onze vereniging betrokken is: spelers, vrijwilligers, begeleiders, trainers, bestuursleden.
Om dit vorm te geven confirmeert de vereniging zich aan de regels en richtlijnen die hieromtrent opgesteld zijn door de overkoepelende organisaties Badminton Nederland en NOCNSF. Deze informatie is te vinden op website van het Centrum Veilige Sport Nederland, opgericht door NOCNSF: https://centrumveiligesport.nl/


Een aantal concrete punten hieruit:

• BV Onder Ons heeft twee vertrouwenspersonen, onafhankelijk van het bestuur van de vereniging en aangesteld door de ALV.
Iedereen binnen de vereniging kan bij hem/haar terecht bij ongewenst of grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele of andere intimidatie, pesten, uitsluiting, discriminatie, agressie en geweld. De vertrouwenspersonen kunnen  een luisterend oor bieden en desgewenst advies geven of samen naar een oplossing zoeken. Vertrouwelijkheid is daarbij gegarandeerd.

De vertrouwenspersonen zijn:
Joke van Ballegooijen, te bereiken via jcvanballegooijen@hotmail.com
Karel van der Bent, te bereiken via kaakvanderbent@gmail.com

• Ook Badminton Nederland en NOC*NSF bieden ondersteuningsmogelijkheden om melding te doen een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik. Informatie hierover is te vinden op de website van Badminton Nederland via deze link:  https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders

• Gedragsregels voor begeleiders
Van iedereen die binnen onze vereniging actief is als vrijwilliger, trainer, begeleiders, bestuurslid of andere functie verwachten wij dat deze zich houdt aan de gedragsregels zoals die opgesteld zijn door het Centrum Veilige Sport.
Deze regels zijn hier te vinden: https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders


• Bestuurders en begeleiders van sportverenigingen zijn sinds 1 April 2019 verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie te melden aan hun eigen sportbond of het Centrum Veilige Sport (CVSN).

https://centrumveiligesport.nl/contact• Voor alle vrijwilligers, trainers en begeleiders, die binnen Onder Ons werkzaam zijn met kwetsbare personen en personen in een afhankelijkheidssituatie zal de vereniging een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. In de praktijk zal dit voor alle vrijwilligers zijn die werken met de minderjarigen leden van Onder Ons. https://centrumveiligesport.nl/contact