Back to Top

Vrijdagrecreanten

Elke vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 u speelt een enthousiaste groep recreanten. De gemiddelde leeftijd ligt in deze groep wat hoger, dus het gaat hier niet echt om snelheid en prestaties, maar vooral ook om de gezelligheid. Zo wordt er halverwege de ochtend gezamenlijk koffie gedronken. Voor de pauze wordt er gespeeld volgens een roulatiesysteem, zodat iedereen met elkaar in contact komt. Na de pauze is er vrij spelen. Er wordt in principe alleen gedubbeld.

Wie interesse heeft kan vrijblijvend twee keer komen meespelen. Meer informatie over de vrijdagochtend bij de contactpersoon voor de vrijdag in het bestuur: Fred van der Kruk (zie bestuur).