Training

Training
Er wordt verplicht getraind door competitiespelers op donderdag in twee groepen van elk 5 kwartier. Deze trainingen worden verzorgd door Paul de Graaf. In de 1e trainingsgroep zitten de spelers van team 1 t/m 5. De 2e trainingsgroep bestaat uit de spelers van team 6 t/m 10. Reserves mogen bij hun eigen groep meetrainen als daar op de desbetreffende avond ruimte voor is. Als er daarna nog ruimte overblijft kunnen eventueel spelers die de training in hun eigen groep gemist hebben bij de andere groep meetrainen. Er wordt getraind op maximaal 6 banen.

In de oneven weken op donderdag traint de 1e groep (team 1 t/m 5) van 18.30 tot 19.45 uur en de 2e groep van 19.45 tot 21.00 uur. In de even weken op donderdag traint de 2e groep van 18.30 tot 19.45 uur en de 1e groep van 19.45 tot 21.00 uur.

Spelers die om wat voor reden dan ook niet meetrainen, kunnen geen baan claimen om vrij te spelen.

Een door de TC geselecteerde groep spelers traint op maandagavond bij Aad van Zeijl van 20.30 tot 21.30 uur op maximaal drie banen. Gezien de inschrijvingen hebben we besloten de training op de maandag open te stellen voor alle spelers uit de 1e trainingsgroep. Deze training wordt dit jaar verzorgd door Aad van Zeijl en is niet verplicht. Wel vragen we gemotiveerde spelers ook eens een keertje op de maandag komen kijken. kortom: als je mee wilt doen, wordt je dus wel vaker dan 1x per maand verwacht bij deze training. Van degene die zich ‘vast’ op de maandag in hebben geschreven wordt verwacht dat ze er vrijwel iedere maandag zijn.