Back to Top

Lid worden of opzeggen

Bij OnderOns kan op elk niveau badminton beoefend worden: Competitie, jeugd en recreanten.

Recreanten
3 avonden in de week, maandag-, woensdag- en donderdagavond, is er een mogelijkheid voor recreatief badminton.
Heb je nog nooit een racket in je handen gehad? Geen probleem, er is altijd wel iemand die je de basis uitlegt. Daarnaast is er de mogelijkheid tot training om je wat verder te verdiepen in de racketvaardigheid, looptechniek en natuurlijk tactiek.
Ben je al wat meer ervaren? OnderOns heeft meer dan 100 recreanten om leuke partijen mee en tegen te spelen.
Voor vragen over het recreatief spelen bij OnderOns, kom een keer langs op maandag- of woensdagavond of stuur een berichtje naar bestuurslid Recreanten Aad van Veen via recreanten@bvonderons.nl.

Vrijdagochtend
Elke vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 u speelt een enthousiaste groep recreanten. De gemiddelde leeftijd ligt in deze groep wat hoger, dus het gaat hier niet alleen om snelheid en prestaties, maar ook om de gezelligheid. Zo wordt er halverwege de ochtend gezamenlijk koffie gedronken. Voor de pauze wordt er gespeeld volgens een roulatiesysteem, zodat iedereen met elkaar in contact komt. Na de pauze is er vrij spelen. Er wordt in principe alleen gedubbeld. Op vrijwillige basis kan er worden getraind.
Wie interesse heeft kan vrijblijvend twee keer komen meespelen. Meer informatie over de vrijdagochtend bij de contactpersoon voor de vrijdag in het bestuur: Fred van der Kruk (vrijdagochtend@bvonderons.nl).

Competitie
We bieden, zoals jullie elders op de website al hebben kunnen lezen, badminton op verschillende niveau’s, waarbij sfeer en gezelligheid net zo belangrijk zijn als het presteren.
De trainingen voor de competitieteams zijn op donderdagavond. Tevens is er op maandagavond nog een selectietraining voor een kleine groep spelers. De training op donderdag wordt verzorgt door Paul de Graaf. De training op maandag wordt verzorgt door Aad van Zeijl.
De thuiswedstrijden voor de competitieteams worden op zaterdagmiddag gespeeld, van 14.30 – 17.30. Er zijn 10 competieteams in de najaarscompetitie. In de ingeroosterde speelweken spelen er 5 teams een thuiswedstrijd (zie wedstrijdschema’s).
In het voorjaar, na afloop van bovenstaande competitie, is er voor de spelers in de regiocompetitie de mogelijkheid zich in te schrijven voor de heren- of damescompetitie. In deze voorjaarscompetitie staat de gezelligheid centraal.
Voor meer info over de competitie mail Cor Ririmasse via competitie@bvonderons.nl of kom eens langs op de donderdag voor een vrijblijvende training.

Jeugd
Zaterdagmiddag speelt de jeugd van 12.00 tot 16.00 uur. Bij OnderOns mag je een paar keer komen kijken of je badminton leuk vindt. Voor meer informatie over onze activiteiten kun je terecht onder het kopje jeugd op deze website. OnderOns is erg populair bij de jeugd. Op het moment hebben wij daarom voor jeugdleden een wachtlijst. Voor vragen of meer informatie kan je ons per mail bereiken via jeugd@bvonderons.nl.
Voor meer informatie over de overgang tussen jeugdlid en seniorenleden kijk hier

Aanmelding
Iedereen die lid wil worden mag twee keer vrijblijvend komen spelen om de sfeer van badminton en OnderOns te proeven. Ben je nog niet in het bezit van een racket dan kan dat van de vereniging geleend worden. Houdt er rekening mee dat je sportschoenen geen zwarte zolen mogen hebben en dat het sportschoenen zijn voor binnensport. Je bent altijd welkom om een keer langs te komen of maak een afspraak met Cor Ririmasse (competitie), Aad van Veen (recreatie) of Laura van Gils (jeugd).

Als je besluit lid te worden kan je een inschrijfformulier hier downloaden.

Print het formulier uit en lever het bij Cor, Aad of Laura. (Aanmeldingen per email kunnen helaas niet geaccepteerd worden.)

Contributie

Contributie per kalenderjaar (incl. bondsbijdrage)

Jeugd tot 19 jaar                  €174,-

Recreanten                            €210,-

Vrijdagochtendspelers     €154,-

Competitiespelers              €255,-

Inschrijfkosten                    €15,-

  • Genoemde bedragen zijn inclusief korting automatische incasso, (welke voor nieuwe leden verplicht is). Bestaande leden zonder automatische incasso betalen € 15,- meer.
  • Ooievaarpashouders ontvangen 50% korting op de contributie, jeugd tot 18 jaar zelfs 100%
  • Het bestuur heeft verder besloten om een Studentenkorting van €50 in te voeren om zo de studerende leden financieel wat tegemoet te komen. Deze regeling geldt alleen voor dagstudenten die op 1 januari ouder zijn dan 19 en jonger dan 24 zijn (dus voor alle dagstudenten die op 1 januari 20, 21, 22 of 23 zijn), niet voor jeugdleden. Degenen die hiervoor in aanmerking willen komen wordt gevraagd om uiterlijk 10 januari een kopie van de studentenkaart te sturen naar penningmeester@bvonderons.nl.
    Nieuwe leden kunnen alleen nog via het afgeven van een machtiging tot automatische incasso betalen.
    Nieuwe leden die zich in de loop van het jaar aanmelden betalen een evenredig deel van de contributie.
    Meer informatie over machtiging is te vinden onder vereniging >> machtiging contributie.

Statuten & Huishoudelijk regelement
Met het lidmaatschap ga je akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van OnderOns.
De statuten vind je hier.
Het huishoudelijk reglement kan je hier downloaden.

Wil je wisselen van lidmaatschap? Informatie over het wisselen tussen lidmaatschappen is hier te downloaden.

Teruggaveregeling contributie

Wanneer een lid bij aanvang of kort na aanvang via secretaris@bvonderons.nl aangeeft naar verwachting minimaal 6 maanden niet te kunnen spelen, dan bestaat er recht op een korting van 50% van de contributie over de periode dat niet gespeeld is.  Om in aanmerking te komen voor de TNS-regeling is de reden niet relevant: dat kan ziekte, een blessure, drukte op het werk, reizen, of wat dan ook zijn, zolang de totale periode van afwezigheid maar 6 maanden of meer bedraagt. Het lid dient voor of bij het einde van de afwezigheid ook zelf weer aan te geven wanneer hij / zij weer begint met spelen.

 De opgebouwde korting wordt verrekend bij  de contributie-inning over het nieuwe jaar. Er bestaat geen recht op teruggave van contributie, ook niet indien de oorzaak van het tijdelijk niet spelen uiteindelijk leidt tot opzegging van het lidmaatschap. Bij een voortdurende periode van TNS in een nieuw verenigingsjaar wordt korting verrekend indien het lid in het voorgaande jaar minstens 6 maanden op TNS stond. Het restant van de korting wordt verrekend met de contributie van het daarop volgende jaar.

Voorbeeld 1: een lid stond met ingang van 1 juni 2016 tot 1 februari 2017 op TNS (8 maanden). Op de contributie van 2017 werden dan 7 maanden verrekend (korting 2017:  7/12 x 50% x contributie 2016), op de contributie van 2018 de resterende maand (korting 2018: 1/12 x 50% x contributie 2017).
Voorbeeld 2: een lid stond met ingang van 1 oktober 2016 tot 1 juni 2017 op TNS (8 maanden). Op de contributie van 2017 werd dan niets verrekend (pas 3 maanden op TNS). Op de contributie van 2018 wordt dan een korting gegeven van 3/12 x 50% x contributie 2016 + 5/12 x 50% x contributie 2017.
Voorbeeld 3: een lid stond van 1 oktober 2016 tot 1 februari 2017 op TNS (5 maanden). Er bestaat geen recht op korting (minder dan 6 maanden TNS).  

Opzegging
Een ieder die wil opzeggen dient dit voor 3 december van het lopende jaar schriftelijk te doen bij de secretaris van Onder Ons, Pim van der Wijk (secretaris@bvonderons.nl).

Overgangsregeling lidmaatschappen

OnderOns kent 4 verschillende contributies, namelijk jeugdcontributie en drie soorten seniorcontributie: competitiecontributie, recreantencontributie en vrijdagochtend recreantencontributie. Voor de overgang of wisseling tussen de verschillende soorten contributies gelden de volgende regels:

Overgang jeugd-> senior

Leden betalen tot en met het kalenderjaar waarin zij 19 jaar oud worden de jeugdcontributie, ongeacht hoe ze feitelijk actief zijn binnen de vereniging. Met ingang van het kalenderjaar waarin het lid 20 jaar oud wordt, betaalt het lid seniorcontributie.

Overgang vrijdagochtend recreant -> recreant -> competitiespeler

Bij overgang naar een hogere seniorencontributie dient het verschil in contributie bijbetaald te worden, rekening houdend (naar rato) met de nog resterende periode van het lopende verenigingsjaar.

Overgang vindt ten eerste plaats op verzoek van het lid zelf. Ten tweede is van overgang sprake vanaf het moment dat een vrijdagochtend recreant deel gaat nemen aan een externe competitie en wanneer een recreant deel gaat nemen aan een bondscompetitie. Deelname houdt daarbij in dat een lid daadwerkelijk opgesteld is voor een wedstrijd, niet zolang een lid op de reservelijst staat. Ten derde is wisseling nodig indien een vrijdagochtendrecreant gebruik wil gaan maken van de woensdagavondfaciliteiten voor recreanten (training en/of vrij spelen).

Overgang competitiespeler -> recreant -> vrijdagochtend recreant

Wisseling naar een lagere seniorencontributie vindt alleen plaats op verzoek van het lid (via secretaris@bvonderons.nl). De wisseling wordt van kracht met ingang van het verenigingsjaar volgend op het verzoek. Vanaf dan dient het lid ook te voldoen aan de voorwaarden die horen bij de nieuwe contributie.