Back to Top

Machtiging Contributie

Voor een goed beheer van de financiën van de vereniging is het wenselijk dat leden de betaling van hun contributie via automatische incasso laten verlopen. Bestaande leden hebben nog de mogelijkheid om zelf het contributiebedrag over te schrijven: het bedrag moet dan wel in 1 keer voor eind februari worden overgeschreven. In geval van betaling via automatische incasso krijgen leden een korting van €15,00 en zal de contributie in meerdere termijnen geïnd worden: de contributie wordt in 6 maandelijkse termijnen afgeschreven, beginnend eind januari en eindigend eind juni.

Hoogte contributiebedrag

Zie hiervoor onder vereniging >> lidmaatschappen.